• label1
  • label2
  • label3

Arahan Pentadbiran IPPA

 

 

1.      ARAHAN PENTADBIRAN

 

1.1       Pengurusan & Penyertaan

 

i.     Ketua Kontinjen/Pengawai Pengiring IPT adalah bertanggungjawab untuk memastikan tahap displin dan sahsiah peserta terpelihara bagi menjaga imej jabatan dan IPT masing-masing.

 

ii.    Jurulatih kontinjen IPT adalah bertanggungjawab dalam melatih peserta dan ketua kontinjen bagi tatacara penerimaan sijil dan hadiah semasa Majlis Penutup Perhimpunan.

 

iii.   Setiap kontinjen IPT adalah diminta untuk mengisi borang penyertaan Perhimpunan Kebangsaan Kor SISPA Kali Ke-4 Tahun 2013 di Lampiran C. Borang tersebut hendaklah diserahkan kepada pihak urus setia dalam bentuk ”soft copy” dan ”hard copy” dan dokumen tersebut hendaklah dimasukkan di dalam fail IPT masing-masing semasa sesi pendaftaran pada 23 Ogos 2013 di kaunter pendaftaran yang disediakan di padang kawad Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM).

 

iv.  Setiap kontinjen IPT juga dikehendaki mengisi borang penyertaan pertandingan kemahiran seperti di Lampiran D untuk diserahkan kepada urus setia pada hari pendaftaran di kaunter pendaftaran di padang kawad UTHM.

 

v.   Setiap borang penyertaan yang telah siap diisi hendaklah disahkan terlebih dahulu oleh Komandan Kor SISPA / Ajutan Kor SISPA / Ketua Kontinjen atau Penyelaras IPT masing-masing dan diserahkan kepada urusetia pada hari pendaftaran di kaunter pendaftaran di padang kawad UTHM.

 

vi.  Setiap kontinjen IPT perlulah mengisi borang perakuan kesihatan dan dihantar kepada pihak urusetia semasa pendaftaran. Rujuk borang seperti di Lampiran E.

 

vii.Borang pertukaran peserta hendaklah digunapakai oleh setiap kontinjen IPT dan dihantar 4 jam sebelum pertandingan bermula. Rujuk borang di Lampiran F.

 

viii.Setiap kontinjen IPT perlu membuat pembayaran berdasarkan penyertaan kontinjen kepada pihak urus setia semasa pendaftaran seperti di Lampiran G. 

 

ix.  Setiap kontinjen dikehendaki membawa 2 buah bendera (saiz 3’ x 6’) untuk diserahkan kepada pihak urus setia sebagai simbolik perhimpunan. Setiap kontinjen dikehendaki untuk menaikkan bendera IPT masing-masing di padang kawad, UTHM.

 

x.   Setiap kontinjen IPT yang berminat untuk tempahan gambar bagi sesi Majlis Penerimaan watikah juga dikehendaki mengisi borang tempahan gambar bagi sesi Majlis Penerimaan watikah seperti di Lampiran H untuk diserahkan bersekali dengan bayaran kepada urus setia pada hari pendaftaran di kaunter pendaftaran di padang kawad UTHM.

 

xi.  Taklimat akan diadakan pada pukul 8.30 malam bertarikh 23 Ogos 2013 bertempat seperti berikut:-

 

Bil

Kehadiran

Lokasi

1

Ketua Kontinjen IPT

Dewan 5, DTII

2

Wakil jurulatih IPT bagi setiap pertandingan kemahiran

Dewan 3, DTII.

3

Semua Pemandu Bas kontinjen IPT

Dewan 4, DTII.

 

Sila lapor diri kepada urus setia dilokasi yang ditetapkan dan kehadiran adalah DI WAJIBKAN.

 

1.2.        Persediaan Makan dan minum

 

i.      Makan dan minum pegawai pengiring dan peserta sepanjang perhimpunan ini disediakan sajian oleh pihak JPAM/ pembekal yang dilantik dari UTHM. Tempat makan minum pegawai pengiring dan peserta adalah di kawasan bersebelahan padang kawad UTHM.

 

ii.     Makan dan minum setiap kontinjen sepanjang perhimpunan akan disediakan oleh Jawatankuasa sajian. Stesen makan terbahagi kepada lima iaitu:-

 

Bil

Zon

Susunatur Kontinjen

1

Zon 1

VIP/ Pegawai Pengiring

2

Zon 2

Urusetia/Jawatankuasa/Jurulatih

3

Zon 3

Wilayah Timur/Sabah

4

Zon 4

Wilayah Utara/Wilayah Tengah

5

Zon 5

Wilayah Selatan

 

Butiran lanjut adalah seperti di Lampiran I.

 

iii.    Setiap kontinjen IPT perlulah menggunakan pembungkus plastik makanan sebagai alas kepada setiap pinggan yang disediakan.

 

1.3.        Penginapan

 

i.     Penginapan bagi semua kontinjen IPT adalah di Kolej Kediaman yang akan ditentukan semasa pendaftaran.

 

1.4.        Pengangkutan

 

i.      Pergerakan semua kontinjen adalah menggunakan kenderaan kontinjen masing-masing dan kos adalah di bawah tanggungan universiti terbabit kecuali bagi Universiti Malaysia Sabah (UMS) pihak Jabatan Pertahanan Awam Malaysia (JPAM) akan menyediakan satu bas khas untuk kontinjen UMS.

 

ii.     Kontinjen dari UMS dikehendaki memaklumkan jadual penerbangan dan  Kontinjen IPG Perak waktu sampai pada masa pendaftaran  kepada pihak urusetia untuk tindakan selanjutnya.

 

iii.    Pergerakan bagi semua aktiviti adalah menggunakan bas kontinjen IPT masing-masing. Pihak penganjur tidak menyediakan kenderaan bagi setiap pergerakan di dalam kampus memandangkan kekangan bas kecuali UMS.

 

1.5  Format Pemakaian

 

i.    Format pemakaian sepanjang tempoh perhimpunan adalah seperti di Lampiran J.

 

 

1.6  Jadual

 

i.    Jadual keseluruhan Majlis Pentauliahan dan Perhimpunan Kebangsaan Kor SISPA Kali Ke-4 Tahun 2013 seperti di Lampiran K.

 

ii.   Jadual keseluruhan Majlis Pentauliahan dan Perhimpunan Kebangsaan Kor SISPA kepada Pegawai Kadet SISPA bakal tauliah seperti di Lampiran L.

 

 

1.7        Sijil

 

i.    Jabatan Pertahanan Awam akan mengeluarkan 2 jenis sijil iaitu Sijil Penyertaan dan Sijil Pencapaian kepada peserta.

 

ii.   Jabatan Pertahanan Awam juga akan mengeluarkan Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa yang terlibat.

 

1.9    Kebersihan

 

i.    Semua kontinjen bertanggungjawab menjaga kebersihan kawasan asrama masing-masing. Sisa makanan hendaklah dibuang di tempat pembuangan sampah yang disediakan.

 

ii.   Pada waktu pagi, bilik asrama hendaklah dikemas dan disusun dengan rapi. Pintu asrama hendaklah sentiasa dikunci begi mengelakkan berlakunya kecurian.

 

iii.  Bagi menjamin perhimpunan ini berjalan dengan lancar dan mencapai objektif yang disasarkan, semua pegawai kadet, pegawai dan jurulatih dikehendaki mematuhi semua peraturan perhimpunan.

 

2.0   Keselamatan

i.    Keselamatan harta-benda peserta adalah tanggungjawab masing-masing.

 

ii.   Semua kontinjen dikehendaki menyediakan kit kotak perubatan masing masing untuk   tindakan awal.

 

iii.  Sepanjang perhimpunan, kawalan keselamatan  24 jam diadakan di kawasan asrama penginapan.

 

iv.  Semua yang terlibat dalam perhimpunan ini dikehendaki memakai pas perhimpunan yang disediakan.

 

 

 

 

 

 

2.1   Pemeriksaan Kesihatan

 

i.    Semua pegawai kadet yang mewakili IPT hendaklah sihat tubuh badan daripada sebarang penyakit atau terlibat dalam kemalangan

 

ii.   Semua pegawai kadet yang mewakili ipt hendaklah membuat pemeriksaan kesihatan dan diperakui sihat oleh doktor dan surat kebenaran ibu bapa / penjaga hendaklah diisi dan ditandatangani. Surat ini hendaklah dibawa semasa pendaftaran untuk difailkan.

 

 

2.2   Pengadilan

i.   Urus setia program akan melantik Jawatankuasa Pertandingan yang akan bertanggungjawab untuk mengendalikan setiap aktiviti yang dipertandingkan. Pengadil-pengadil yang akan dilantik terdiri daripada pegawai-pegawai atau pegawai lantikan daripada Akedemi Latihan Pertahanan Awam (ALPHA) dan Pusat-Pusat Latihan Pertahanan Awam (PULAPA). Mereka ini juga terdiri daripada pegawai-pegawai yang berkemahiran dalam bidang masing-masing.

 

2.3   Komunikasi

i.    Urus setia telah melantik “Liason Officer” bagi tujuan komunikasi kontinjen IPT terhadap sebarang kemusykilan dan permasalahan sepanjang mengikuti aktiviti perhimpunan tersebut.  Butiran lanjut adalah seperti di Lampiran M.

 

 

 

                                                                               Lampiran C

    BORANG PENDAFTARAN

KONTINJEN IPT

 

IPT      : _______________________________________

JANTINA          :                    LELAKI                     PEREMPUAN

                  (Tandakan  √  pada ruang yang berkenaan)

NOTA : Sila gunakan borang berasingan bagi peserta lelaki dan wanita


 


Bil

Nama Peserta

No.IC

No. Anggota (jika ada)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

26

 

 

 

27

 

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

31

 

 

 

32

 

 

 

33

 

 

 

34

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

Senarai Pegawai Pengiring

Bil

Pangkat / Gelaran (jika ada)

Nama

No.Telefon (h/p)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Jika terdapat penambahan bilangan Pegawai Pengiring dan peserta sila isi di ruang lain.

 

 

 

 

 

PENGAKUAN:

 

Di akui bahawa senarai nama peserta di atas adalah betul dan benar.

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………..

(                                                                                                                                              )

 

Nama dan Tandatangan Komandan / Ajutan Kor SISPA / Ketua Kontinjen/ Penyelaras IPT

Cop Rasmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran D

 

PERTANDINGAN PERAWATAN AWAL

 

                                                                                                                                                                                    

BORANG PENYERTAAN

PERHIMPUNAN KEBANGSAAN KOR SISPA TAHUN 2013

 

NAMA IPT                                          : ……………………………………

NAMA PENGURUS (IPT)                 : ……………………………………     NO. H/P: ………..………..

NAMA JURULATIH (JPAM)            : ……………………………………     NO. H/P: ……………

SENARAI NAMA PESERTA            :-

  

BIL

NO. ANGGOTA

NAMA PENUH

NO. K/P

CATATAN

(REKOD JIKA TERLIBAT ACARA LAIN)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diakui bahawa senarai nama peserta di atas adalah betul dan benar.

 

 

 

 

 

 

 

.………………………………………………………………………………………………

(                                                                                                                                  )

 

Nama dan Tandatangan Komandan / Ajutan Kor SISPA / Ketua Kontinjen/ Penyelaras IPT

Cop Rasmi

 


Lampiran D

 

PERTANDINGAN MELAWAN KEBAKARAN

 

 

BORANG PENYERTAAN

             PERHIMPUNAN KEBANGSAAN KOR SISPA TAHUN 2013

 

NAMA IPT                                          : ……………………………………

NAMA PENGURUS (IPT)                 : ……………………………………     NO. H/P: ………..……..

NAMA JURULATIH (JPAM)            : ……………………………………     NO. H/P: ……………

SENARAI NAMA PESERTA            :-

  

BIL

NO. ANGGOTA

NAMA PENUH

NO. K/P

CATATAN

(REKOD JIKA TERLIBAT ACARA LAIN)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diakui bahawa senarai nama peserta di atas adalah betul dan benar.

 

 

 

 

 

 

 

 

.………………………………………………………………………………………………

(                                                                                                                                  )

 

Nama dan Tandatangan Komandan / Ajutan Kor SISPA / Ketua Kontinjen/ Penyelaras IPT

Cop Rasmi

 

 

 

Lampiran D

 

 

 


PERTANDINGAN KAWAD KAKI

                                                                                      

  BORANG PENYERTAAN

                    PERHIMPUNAN KEBANGSAAN KOR SISPA TAHUN 2013

 

 

NAMA IPT                                           : ……………………………………

NAMA PENGURUS (IPT)                 : ……………………………………     NO. H/P: ………..……..

NAMA JURULATIH (JPAM)            : ……………………………………     NO. H/P: ………………

SENARAI NAMA PESERTA            :-

 

BIL

NO. ANGGOTA

NAMA PENUH

NO. K/P

CATATAN

(REKOD JIKA TERLIBAT ACARA LAIN)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diakui bahawa senarai nama peserta di atas adalah betul dan benar.

 

 

 

.………………………………………………………………………………………………

(                                                                                                                    )

Nama dan Tandatangan Komandan / Ajutan Kor SISPA / Kontinjen/ Penyelaras IPT

Cop Rasmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lampiran D

PERTANDINGAN MENYELAMAT – CD SKILLS

 

                           BORANG PENYERTAAN

                    PERHIMPUNAN KEBANGSAAN KOR SISPA TAHUN 2013

 

 

NAMA IPT                                          : ……………………………………

NAMA PENGURUS (IPT)                 : ……………………………………     NO. H/P: ………..……..

NAMA JURULATIH (JPAM)            : ……………………………………     NO. H/P: ……………… 

SENARAI NAMA PESERTA            :-

  

BIL

NO. ANGGOTA

NAMA PENUH

NO. K/P

CATATAN

(REKOD JIKA TERLIBAT ACARA LAIN)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

Diakui bahawa senarai nama peserta di atas adalah betul dan benar.

 

 

 

 

 

 

 

 

.………………………………………………………………………………………………

(                                                                                                                                  )

 

Nama dan Tandatangan Komandan / Ajutan Kor SISPA / Ketua Kontinjen/ Penyelaras IPT

Cop Rasmi

 

 

 

 

 

Lampiran D

 

  

 

PERTANDINGAN EXPLORE RACE

 

 

                                                  

                     

 BORANG PENYERTAAN

                    PERHIMPUNAN KEBANGSAAN KOR SISPA TAHUN 2013

 

 

NAMA IPT                                          : ……………………………………

NAMA PENGURUS (IPT)                 : ……………………………………     NO. H/P: ………..……..

NAMA JURULATIH (JPAM)            : ……………………………………     NO. H/P: ……………… 

SENARAI NAMA PESERTA            :-

  

BIL

NO. ANGGOTA

NAMA PENUH

NO. K/P

CATATAN

(REKOD JIKA TERLIBAT ACARA LAIN)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diakui bahawa senarai nama peserta di atas adalah betul dan benar.

 

 

 

 

 

 

 

 

.………………………………………………………………………………………………

(                                                                                                                                  )

 

Nama dan Tandatangan Komandan / Ajutan Kor SISPA / Ketua Kontinjen/ Penyelaras IPT

Cop Rasmi

                   

 

 

 

     Lampiran E

                                                                                                                                                                                                              

Untuk Kegunaan Pejabat:

Pengkelasan Kursus:

    Risiko Tinggi

    Risiko Sederhana

    Biasa.

Keputusan saringan:

     Lulus

     Gagal / perlu    

     pemeriksaan doktor

 


BORANG PERAKUAN KESIHATAN

JABATAN PERTAHANAN AWAM  MALAYSIA

 


Pejabat / Pusat Latihan :___________________________________________

 

Nama Kursus / Latihan  :___________________________________________

 

1. MAKLUMAT PERIBADI PESERTA KURSUS

Tarikh :

Kementerian /Jabatan /Negeri /Daerah/Unit :

Nama :

Alamat :

 

No. Kad Pengenalan :

Umur :

Tarikh lahir :

Jantina :

Kumpulan darah :

2. SEJARAH PERIBADI PESERTA KURSUS *

Merokok :                             YA / TIDAK

Alkohol :                               YA / TIDAK

3. SEJARAH KESIHATAN PESERTA KURSUS *

Asma :                                     YA / TIDAK

Epilepsy (Sawan) :                YA / TIDAK

Penyakit telinga :   YA / TIDAK

Masalah jantung :                 YA / TIDAK

TB :                                          YA / TIDAK

Darah tinggi :                          YA / TIDAK

Diabetis :                                YA / TIDAK

Gangguan pendarahan :      YA / TIDAK

Polio :                                       YA / TIDAK

Psychiatric :                            YA / TIDAK

Kusta :                                     YA / TIDAK

Penyakit kelamin :                YA / TIDAK

Menjalani pembedahan :YA / TIDAK

Sedang dalam rawatan :      YA / TIDAK

Lain Lain :

4. Sila jawab soalan berikut berkenaan sejarah masa lalu atau semasa anda : *

 

 

 

 

 

A.   Adakah anda hamil, atau anda dalam proses kehamilan?                                                    YA                 TIDAK

 

 

 

 

B.   Adakah anda merasa sakit di dada apabila anda melakukan aktiviti fizikal       YA       TIDAK

C.   Adakah anda pernah terlibat dengan Apa-apa kemalangan menyelam

 

 

       atau penyakit penyahmampatan?                                                                    YA       TIDAK  

D.   Adakah anda pernah hilang pengawalan diri disebabkan kepeningan

 

 

       atau  hilang kesedaran?                                                                                                 YA       TIDAK 

E.   Adakah anda mempunyai masalah tulang atau sendi  (Contohnya tulang

 

 

      belakang, lutut atau pinggul) dan akan bertambah teruk jika melakukan

      aktiviti berat?                                                                                                                  YA       TIDAK 

 

 

F.  Adakah doktor anda mempreskripsikan dadah (Contoh ‘ water pills’)

      untuk rawatan darah dan jantung anda  sekarang?                                                YA       TIDAK    

                * Tandakan YA/TIDAK pada ruang yang disediakan

-          Jika jawapan anda “YA” kepada satu atau lebih soalan pada Perkara 3 dan Perkara 4, kami menasihati supaya anda untuk menghubungi doktor anda sebelum melibatkan diri dalam kursus anjuran Pertahanan Awam

5. BODY MASS INDEX (BMI) (Jika perlu)

Tinggi     (cm)

 

Berat      (kg)

 

BMI

 

Tekanan Darah

 

Kandungan gula dalam darah

 

6. PERAKUAN

1.       Dengan ini, saya mengaku bahawa semua maklumat yang diberikan adalah benar.

2.       Saya tidak akan membuat sebarang tuntutan kepada Jabatan Pertahanan Awam Malaysia atau Pusat Latihan Pertahanan Awam atau jurulatih atau Fasilitator jika berlaku sebarang kemalangan disebabkan faktor kesihatan saya sepanjang kursus ini dan saya bersetuju untuk bertanggungjawab mengenai kegagalan saya untuk mendedahkan apa-apa keadaan kesihatan yang sedia ada atau yang lalu.

                 

Tandatangan peserta :                                                                                                      

...................................................                            

Nama :                                                                                                                                  Tarikh :
                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Lampiran F

 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                               

BORANG PERTUKARAN PESERTA

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                        PERHIMPUNAN KEBANGSAAN KOR SISPA TAHUN 2013

 

                                                                            

          NAMA IPT                                              : ……………………………………………

          NAMA PERTANDINGAN                      : ……………………………………………

          SENARAI NAMA PESERTA ASAL:-

 

BIL

NO. ANGGOTA

NAMA PENUH

NO. K/P

CATATAN

(REKOD JIKA TERLIBAT ACARA LAIN)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

SENARAI NAMA PESERTA GANTIAN:-

BIL

NO. ANGGOTA

NAMA PENUH

NO. K/P

CATATAN

(REKOD JIKA TERLIBAT ACARA LAIN)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Diakui bahawa senarai nama peserta di atas adalah betul dan benar.

 

 

 

 

.………………………………………………………………………………………………

(                                                                                                                                  )

 

Nama dan Tandatangan Komandan / Ajutan Kor SISPA / Ketua Kontinjen/ Penyelaras IPT

Cop Rasmi

 

 

 

 

 

 

 

 


Lampiran G

 

BORANG BAYARAN

MAJLIS PENTAULIAHAN & PERHIMPUNAN KEBANGSAAN Kor SISPA

KAI KE 4 TAHUN 2013

PADA 23 HINGGA 27 OGOS 2013

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

                                                               

"Kepada : Sekretariat Perhimpunan Kor SISPA Kebangsaan

Siswa Siswi Pertahanan Awam

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

86400 Parit Raja, Johor Darul Takzim

No. Faks  : 07 - 4538649 (Urusetia)

Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                               

                                                               

"NOTA  :  Pembayaran menerusi cek atas nama Naib Canselor Universiti tun Hussein Onn Malaysia

/Pesanan Kerajaan (PO)/EFT (No.Akaun Bank Muamalat Malaysia Berhad  UTHM: 01070000001716) ke alamat di atas."               

 

 

PERTANDINGAN PERAWATAN AWAL

LELAKI :

 

WANITA :

 

PERTANDINGAN MELAWAN KEBAKARAN

LELAKI :

 

WANITA :

 

PERTANDINGAN KAWAD KAKI

LELAKI :

 

WANITA :

 

PERTANDINGAN MENYELAMAT -– CD SKILLS

LELAKI :

 

WANITA :

 

PERTANDINGAN EXPLORE RACE

LELAKI :

 

WANITA :

 

         

JUMLAH PESERTA PERTANDINGAN

LELAKI :

 

WANITA :

 

PEMANDU BAS

LELAKI :

 

 

 

PEGAWAI PENGIRING

LELAKI :

 

WANITA :

 

PEGAWAI BAKAL TAULIAH

LELAKI :

 

WANITA :

 

JUMLAH PESERTA

 

____

 

____-

JUMLAH BAYARAN KESELURUHAN

75

RM

__________

 
         

Nota:

       

Butiran Yuran

Perserta Kemahiran

Pegawai Pengiring

Pemandu Bas

Pegawai Bakal Tauliah

Penginapan 4 hari

RM40

RM40

RM40

RM40

Dobi (Cadar)

RM5

RM5

RM5

RM5

Majlis Makan Malam

RM20

RM30

RM30

RM30

Jumlah Kos Seorang

RM65

RM75

RM75

RM75

         

Tandatangan :
Nama dan Cop Organisasi :
Tarikh :
No. Telefon :

       

 

 


Lampiran H

 

BORANG TEMPAHAN GAMBAR

MAJLIS PENTAULIAHAN DAN PERHIMPUNAN KEBANGSAAN KOR SISPA KALI KE 4 TAHUN 2013 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

 

MAKLUMAT PENERIMA PENTAULIAHAN

NAMA

 

UNIVERSITI

 

ALAMAT
SURAT-MENYURAT

 

NO. TELEFON

(Rumah)                                    

 

(Bimbit)

EMEL

 

MAKLUMAT PAKEJ - RM35.00 (Tertakluk kepada terma dan syarat**)

         i.            GAMBAR  MENEGAK  KETIKA MENERIMA WATIKAH (pentauliahan) : 8R – 1 KEPING

       ii.            GAMBAR BERKUMPULAN BERSERTA LOGO (TIAP-TIAP KUMPULAN) : 8”  X 12” – 1 KEPING

      iii.            SATU  SALINAN CD SOFTCOPY : 1 KEPING

      iv.            GAMBAR AKAN DIHANTAR MELALUI POS SEBULAN SELEPAS MAJLIS

MAKLUMAT PEMBAYARAN

i.              Bayaran RM35.00 hendaklah dibuat semasa pendaftaran pada 23 Ogos 2013

ii.             Bayaran juga boleh dibuat melalui wakil SISPA universiti masing-masing

Pembayaran boleh dibuat kepada

KOPERASI UTHM

Nama Bank :  Bank Muamalat Malaysia Berhad

No. Akaun :  010-600-00-656-713

atau

Pembayaran secara TUNAI kepada

 

Unit UCiTV, Pejabat Canselori

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

86400 Parit Raja
Johor Darul Takzim, Malaysia

Tel. : 07 - 453 8385 Fax 07-4538347

EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

Unit UCITV, Pejabat Canselori

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Tel. : 07 - 453 8385 Fax 07-4538347

Jumlah Bayaran            :    RM ................    

Tarikh    :

Bayaran Diterima Oleh :

 

Catatan                          :


**Terma & Syarat :

Sekiranya berlaku sebarang pertukaran alamat dan melibatkan penghantaran kali kedua,
pihak penerima perlu menanggung kos penghantaran sebanyak RM6.00 kepada Unit UCiTV, Pejabat Canselori, Universiti Tun Hussein Onn Malasyia.

 

 

Lampiran I

 

LOKASI PENYEDIAAN SAJIAN MAKAN SETIAP KONTINJEN IPT

 

 


Zon

Susunatur Kontinjen

Kuantiti

Zon A

VIP + Pegawai Pengiring

450

Zon B

Urusetia + Jawatankuasa + Jurulatih

400

Zon C

Wilayah Timur /Sabah

400

Zon D

Wilayah Utara / Wilayah Tengah

400

Zon E

Wilayah Selatan

400

 

 

 

 

 

 

Lampiran J

 

 

FORMAT PEMAKAIAN SEPANJANG PROGRAM

MAJLIS PENTAULIAHAN DAN PERHIMPUNAN KEBANGSAAN KOR SISPA

 

TARIKH

AKTIVITI

FORMAT PEMAKAIAN

JUMAAT (23/08/2013)

PENDAFTARAN KONTINJEN IPT

PAKAIAN KEMAS

TAKLIMAT PROGRAM

PAKAIAN KEMAS

RAPTAI MAJLIS PERASMIAN

PAKAIAN SUKAN + KASUT KAWAD

SABTU (24/08/2013)

MAJLIS PERASMIAN

PAKAIAN SERAGAM NO.3/4

(PEGAWAI KADET BAKAL TAULIAH)

 

PAKAIAN SERAGAM NO. 2/3/4

(PEGAWAI TETAP/PEGAWAI PASUKAN/JURULATIH)

 

PAKAIAN KERJA/KORPORAT

(PEGAWAI UNIVERSITI/AGENSI LAIN)

PERTANDINGAN KEMAHIRAN

PAKAIAN SERAGAM NO. 4

FORUM PERDANA

PAKAIAN KORPORAT/BATIK/SMART KASUAL

AHAD (25/08/2013)

KHIDMAT KEMASYARAKATAN

PAKAIAN SUKAN/HALF NO.4  

KAWAD FORMASI

PAKAIAN SERAGAM NO. 4

MAJLIS MAKAN MALAM

PAKAIAN BAJU MELAYU / KURUNG / BATIK / SMART KASUAL

ISNIN

(26/08/2013)

PERTANDINGAN KEMAHIRAN

PAKAIAN SERAGAM NO. 4

RAPTAI MAJLIS PENUTUP

PAKAIAN SUKAN + KASUT KAWAD/

PAKAIAN HALF NO. 4

SELASA (27/08/2013)

MAJLIS PENUTUP

&

 MAJLIS PENTAULIAHAN

PAKAIAN SERAGAM NO.3/4

(PEGAWAI KADET BAKAL TAULIAH)

 

PAKAIAN SERAGAM NO. 2/3/4

(PEGAWAI TETAP/PEGAWAI PASUKAN/JURULATIH)

 

PAKAIAN KERJA/KORPORAT

(PEGAWAI UNIVERSITI/AGENSI LAIN)

 


 

 

 

TENTATIF KESELURUHAN MAJLIS PENTAULIAHAN & PERHIMPUNAN KEBANGSAAAN KOR SISPA TAHUN 2013

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

 

        MASA 

600

700

800

1000

1030

1230

1430

1630

1800

2000

2200

2230

 

 

  HARI         

700

800

1000

1030

1230

1430

1630

1800

2000

2200

2230

 

JUMAAT (23/08/2013)

PENDAFTARAN MASUK KONTINJEN

MAKAN MALAM / SOLAT

TAKLIMAT PROGRAM
&
RAPTAI MAJLIS PERASMIAN

MINUM MALAM

REHAT

 

SABTU (24/08/2013)

SOLAT / SENAMAN PAGI

SARAPAN PAGI

MAJLIS PERASMIAN

MINUM PAGI

PERTANDINGAN KEMAHIRAN

MAKAN TENGAHARI / SOLAT

PERTANDINGAN KEMAHIRAN

FORUM PERDANA

 
 

AHAD (25/08/2013)

KHIDMAT KEMASYARAKATAN

KHIDMAT KEMASYARAKATAN

KAWAD FORMASI

MAJLIS MAKAN MALAM

 
 

ISNIN (26/08/2013)

PERTANDINGAN KEMAHIRAN

PERTANDINGAN KEMAHIRAN

RAPTAI MAJLIS PENUTUP
&
MAJLIS PENTAULIAHAN

KENDIRI

 
 

SELASA (27/08/2013)

MAJLIS PENUTUP & MAJLIS PENTAULIAHAN

PENDAFTARAN KELUAR KONTINJEN

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran L

 

 

JADUAL KESELURUHAN MAJLIS PENTAULIAHAN & PERHIMPUNAN KEBANGSAAAN KOR SISPA TAHUN 2013

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

(KHAS PEGAWAI KADET SISPA BAKAL TAULIAH)

        MASA 

600

700

800

1000

1030

1230

1430

1630

1800

2000

2200

2230

 

 

  HARI         

700

800

1000

1030

1230

1430

1630

1800

2000

2200

2230

 

JUMAAT (23/08/2013)

PENDAFTARAN MASUK KONTINJEN

MAKAN MALAM / SOLAT

TAKLIMAT PROGRAM
&
RAPTAI MAJLIS PERASMIAN

MINUM MALAM

REHAT

 

SABTU (24/08/2013)

SOLAT / SENAMAN PAGI

SARAPAN PAGI

MAJLIS PERASMIAN

MINUM PAGI

PERTANDINGAN KEMAHIRAN

MAKAN TENGAHARI / SOLAT

RAPTAI MAJLIS PENUTUP

RAPTAI MAJLIS PENTAULIAHAN

 
 

AHAD (25/08/2013)

RAPTAI MAJLIS PENUTUP

RAPTAI MAJLIS PENUTUP

KAWAD FORMASI

MAJLIS MAKAN MALAM

 
 

ISNIN (26/08/2013)

RAPTAI MAJLIS PENUTUP

RAPTAI MAJLIS PENUTUP

RAPTAI MAJLIS PENUTUP
&
MAJLIS PENTAULIAHAN

RAPTAI MAJLIS PENTAULIAHAN

 
 

SELASA (27/08/2013)

MAJLIS PENUTUP & MAJLIS PENTAULIAHAN

PENDAFTARAN KELUAR KONTINJEN

 
 

 

 


 

Lampiran M

 

BIL

IPTA/S

L.O

NO. TELEFON

1

Universiti Teknologi MARA (UiTM)

MUHAMMAD SYAMIL B ZAKARIA

012-5291411

2

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

3

Universiti Malaysia Sabah (UMS)

ADIBAH ALYA BT SHAHARI

017-7198345

4

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

5

Universiti Nilai (NU)

ASHIKIN BT IBRAHIM

017-7531126

6

Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

7

Universiti Malaysia Pahang (UMP)

8

UniKL- MIAT

NUR SYAZANA BT HISHAMUDDIN

017-7896042

9

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

10

UniKL-MICET

NURUL ASHIKIN BT MD SUHAIMI

017-7241567

11

Institut Pendidikan Guru (Kampus Perlis)

12

Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

NURSYAFIKAH BT DAROS

017-2462997

13

Universiti Sains Malaysia (USM)

14

Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

NURSYAFIQAH BINTI BAHARUDIN

019 3441732

15

Universiti Selangor (UNISEL)

16

UniKL- MITEC

MOHAMAD AMINUDDIN BIN MOHMAD KHIR

013-7063820

17

Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM)

18

Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)

MUHAMMAD NURYAZID BIN MAHYUN

017-7716277

19

Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI)

20

UniKL- BMI

NOR AEDRINA BINTI AINI

013 2572629

21

UniKL- MIIT

22

Institut Pendidikan Guru (Kampus Ipoh)

 MOHD FAIZZUL AKHYAR BIN MD AMIN

019-5140682

23

UniKL- MFI

24

GMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTHM Official Website

190732
Today
Yesterday
This Week
All days
50
69
119
190732

Server Time: 2019-06-24
Copyright © 2019 Himpunan Kor Sispa. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.